خودکشی سه تن در مهاباد و سقز

ماف نیوز: یک زن در مهاباد با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داد. همزمان یک سرباز سنندجی در پادگان ارتش سقز به زندگی خود پایان داد. در مورد دیگری هم یک جوان سقزی خود را حلق‌آویز نمود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز جمعه ۱۸ خرداد ...