آزادی یک شهروند بازداشت‌شده در پاوه با تودیع وثیقه همزمان با...

ماف نیوز: یک شهروند بازداشت‌شده از اهالی شهرستان پاوه با تودیع وثیقه موقتا از بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات آزاد شد. او روز ۲ شهریور سال جاری بازداشت شده بود. همزمان دو شهروند دیگر در همین شهر از سوی اداره‌ی اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. به گزارش مرکز دموکراسی و ...