بازداشت دو نوجوان از سوی نیروهای وزارت اطلاعات در شهرستان مر...

ماف نیوز: دو نوجوان شانزده ساله از اهالی شهرستان مریوان به دلایل نامعلومی از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، شب شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸، دو نوجوان شانزده ساله از اهالی روستای نی از توابع شهرستان مریوان از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت ...