خودکشی یک متهم سیاسی در زندان ارومیه...

ماف نیوز: یک متهم سیاسی اهل شهرستان ارومیه به نام حمید درویشی پس از اقدام به خودکشی، به بهداری زندان این شهر منتقل شد. وی از اواسط بهار ۹۹ به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام در بازداشت به سر می‌برد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر ...