آزادی دو زندانی سیاسی با پایان دوران محکومیتشان از زندان ارو...

ماف نیوز‌: آزاد محمدی و حمید رحیمی بردیانی، دو تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندانی سیاسی با پایان دوران محکومیتشان از این زندان آزاد شدند. به گزارش ماف نیوز به نقل از هرانا، روز جمعه ۷ تیرماه ۱۳۹۸، "آزاد محمدی" فرزند ابوبکر، زندانی سیاسی محبوس در بند سیاسی زندان ارومیه ...