آزادی دو شهروند بازداشت‌شده در مریوان با تودیع وثیقه...

ماف نیوز: حمید پروازه و محمد پروازه از اهالی شهرستان مریوان با تودیع وثیقه از زندان آزاد شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ «محمد پروازه» ۲۱ ساله فرزند حسین و روز شنبه ۱۳ بهمن هم «حمید پروازە» ۲۸ ساله فرزند محمد از اهالی ...

دو شهروند بازداشت‌شده از اطلاعات سنندج به زندان مریوان منتقل...

ماف نیوز: دو شهروند بازداشت‌شده‌ از اهالی شهرستان مریوان، با اتمام بازجوییها از بازداشتگاه اطلاعات سنندج به زندان مریوان منتقل شدند. اتهام مطروحه علیه این افراد «همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام» عنوان شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۷، دو‌ ...