حیدر خضری شهروند بازداشتی اهل پیرانشهر آزاد شد...

ماف نیوز: حیدر خضری شهروند بازداشتی اهل پیرانشهر با تودیع وثیقه آزاد شد. وی روز ۱ شهریورماه از سوی نیروهای امنیتی در پیرانشهر بازداشت شده بود. بە گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰، یک شهروند بازداشتی اهل شهرستان پیرانشهر به نام “حیدر خضری” با تودیع ...