انتقال دو بازداشتی به بازداشتگاهی در ارومیه...

ماف نیوز: حیدر علیزاده و شیرزاد مامندی دو شهروند بازداشتی اهل اشنویه جهت بازجویی به بازداشتگاه سپاه پاسداران در ارومیه منتقل شدند. این دو شهروند روز یکشنبه ۷ شهریورماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت در اشنویه شده بودند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، دو شهروند بازداشتی اهل اشنویه به ...