بازداشت دو شهروند از سوی نیروهای امنیتی در مهاباد...

‌ ماف نیوز: دو شهروند به نامهای سلیمان کریم‌پور و خالد محمدزادە اقدم از سوی نیروهای امنیتی در مهاباد بازداشت شدند. بە گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز جمعە ١۴ شهریور ١٣٩٩، دو شهروند از سوی نیروهای سپاه پاسداران در شهرستان مهاباد بازداشت شدند. [caption id="attachment_31957" align="alignright" width="300"] سلیمان کریم‌پور[/caption] تلگرام ...