دو زندانی سیاسی با تودیع وثیقه از زندان نقده آزاد شدند...

ماف نیوز: دو زندانی سیاسی به نامهای خالد محمدی و نوید محمدی با تودیع وثیقه از زندان نقده آزاد شدند. طی روزهای گذشته وکیل مدافع آنها به احکام صادره در دادگاه بدوی اعتراض کرده بود. این دو شهروند اهل پیرانشهر پیشتر از سوی دادگاه کیفری پیرانشهر به اتهام جاسوسی برای ...

اعتراض وکیل مدافع خالد محمدی و نوید محمدی به احکام صادره در ...

ماف نیوز: وکیل مدافع خالد محمدی و نوید محمدی دو زندانی سیاسی محبوس در زندان نقده به احکام صادره در دادگاه بدوی اعتراض کرد. این دو شهروند اهل پیرانشهر پیشتر از سوی دادگاه کیفری پیرانشهر به اتهام جاسوسی برای دولتهای متخاصم هر کدام به ٧ سال حبس تعزیری محکوم شده ...

انتقال دو شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل پیرانشهر به زندان نقده...

ماف نیوز: دو شهروند بازداشت‌شده از اهالی پیرانشهر به نامهای نوید محمدی و خالد محمدی با اتمام مراحل بازجویی به زندان نقده منتقل شده‌اند. این افراد اواسط اردیبهشت ۹۹ با اتهامات امنیتی در پیرانشهر بازداشت و جهت بازجویی به ارومیه منتقل شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی ...

تمدید یک ماهه‌ی قرار بازداشت دو شهروند از جمله خبرنگار صدا و...

ماف نیوز: قرار بازداشت موقت دو شهروند بازداشت‌شده از اهالی پیرانشهر به نامهای نوید محمدی و خالد محمدی به مدت یک ماه دیگر تمدید شد. این افراد اواسط اردیبهشت ۹۹ به دلایل نامعلومی بازداشت و جهت بازجویی به ارومیه منتقل شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، قرار بازداشت ...