خالد محمدی و نوید محمدی به زندان نقده بازگشتند...

ماف نیوز: خالد محمدی و نوید محمدی دو زندانی سیاسی اهل پیرانشهر با پایان مرخصی به زندان نقده بازگشتند. این افراد به اتهام جاسوسی برای دولتهای متخاصم هرکدام به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند و از اسفندماه ۹۹ جهت اجرای احکام صادره در زندان نقده به سر می‌برند. به گزارش ...

خالد محمدی از زندان نقده به مرخصی اعزام شد...

ماف نیوز: خالد محمدی زندانی سیاسی اهل پیرانشهر از زندان نقده به مرخصی اعزام شد. وی به اتهام جاسوسی برای دولتهای متخاصم به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۰، "خالد محمدی" زندانی سیاسی از زندان نقده به ...

نوید محمدی و خالد محمدی به زندان نقده بازگشتند...

ماف نیوز: دو زندانی سیاسی به نامهای خالد محمدی و نوید محمدی با پایان مرخصی به زندان نقده بازگشتند. این دو شهروند اهل پیرانشهر پیشتر از سوی دستگاه قضایی به اتهام جاسوسی برای دولتهای متخاصم هر کدام به ٧ سال حبس تعزیری محکوم شده‌ و اسفندماه ۹۹ جهت اجرای حکم ...

دو زندانی سیاسی با تودیع وثیقه از زندان نقده آزاد شدند...

ماف نیوز: دو زندانی سیاسی به نامهای خالد محمدی و نوید محمدی با تودیع وثیقه از زندان نقده آزاد شدند. طی روزهای گذشته وکیل مدافع آنها به احکام صادره در دادگاه بدوی اعتراض کرده بود. این دو شهروند اهل پیرانشهر پیشتر از سوی دادگاه کیفری پیرانشهر به اتهام جاسوسی برای ...

اعتراض وکیل مدافع خالد محمدی و نوید محمدی به احکام صادره در ...

ماف نیوز: وکیل مدافع خالد محمدی و نوید محمدی دو زندانی سیاسی محبوس در زندان نقده به احکام صادره در دادگاه بدوی اعتراض کرد. این دو شهروند اهل پیرانشهر پیشتر از سوی دادگاه کیفری پیرانشهر به اتهام جاسوسی برای دولتهای متخاصم هر کدام به ٧ سال حبس تعزیری محکوم شده ...

انتقال دو شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل پیرانشهر به زندان نقده...

ماف نیوز: دو شهروند بازداشت‌شده از اهالی پیرانشهر به نامهای نوید محمدی و خالد محمدی با اتمام مراحل بازجویی به زندان نقده منتقل شده‌اند. این افراد اواسط اردیبهشت ۹۹ با اتهامات امنیتی در پیرانشهر بازداشت و جهت بازجویی به ارومیه منتقل شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی ...