خبات دهدار از زندان سنندج آزاد شد

ماف نیوز: خبات دهدار فعال سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج آزاد شد. وی سال ۹۵ به اتهام عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام به پنج سال و سه ماه حبس محکوم شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۹، "خبات دهدار" ...