آرام فتحی در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شد و حبس خبات شکیبا به جر...

ماف نیوز: آرام فتحی فعال مدنی از اهالی مریوان در دادگاه تجدید نظر سنندج از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام تبرئە شد. همزمان حبس سه‌ ماهه‌ی خبات شکیبا از سوی دادگاه کیفری به پرداخت وجه نقد تغییر کرد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبە ٤ شهریور ۱۳۹۷، ...

احضار و بازداشت سه تن در سنندج، بوکان و کرمانشاه...

ماف نیوز: یک شهروند کرمانشاهی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت شد. همزمان یک نویسنده از اهالی بوکان توسط حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران در این شهرستان بازداشت گردید. در سنندج هم یک فعال مدنی از سوی دادگاه این شهر مورد بازپرسی قرار گرفت. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ...