سنندج؛ خبات مفاخری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد...

ماف نیوز: خبات مفاخری شهروند اهل سنندج توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت شد. وی پیش از این توسط دادگاه انقلاب این شهر، به ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. آقای مفاخری اوایل شهریورماه ۹۹ بازداشت و اواسط دی‌ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. به گزارش ...