کارگران نانواییهای کردستان: نان در سفره نداریم...

ماف نیوز: جمعی از کارگران نانوایی‌های کردستان با امضای طوماری خطاب به استانداری، خواهان برآورده شدن مطالبات خود ازجمله افزایش عادلانه دستمزدها و امکان استفاده از بازنشستگی پیش از موعد شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از ایلنا، در طوماری که جمعی از کارگران خباز سنندج ...

یک فعال صنفی خبازان در سنندج: با افزایش قیمت نان، کارگران مت...

ماف نیوز: یک فعال صنفی کارگران خباز در سنندج با انتقاد از ثابت ماندن مزد خبازان می‌گوید: فعالان صنفی خبازان بارها اعلام کرده‌اند که با افزایش قیمت نان مخالفند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، یدالله صمدی فعال صنفی کارگران خبازان سنندج به ایلنا، در ارتباط با شایعاتی که ...