اعتراض خبازان مریوانی به فرمانداری نسبت به دستمزدها...

  ماف نیوز: کارگران خباز خطاب به فرماندار مریوان گفتند که ما هنوز با دستمزد سال ۹۳ کار می‌کنیم. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، انجمن صنفی کارگران خباز مریوان و سروآباد در نامه‌ای خطاب به فرماندار این شهر از شرایط موجود و نسبت به واگذاری امتیاز نانوایی به افرادی ...