یک شهروند بهایی در کرمانشاه با تودیع وثیقه آزاد شد...

ماف نیوز: یک شهروند بهایی که ماه گذشته در کرمانشاه‌ به اتهام «تبلیغ علیه نظام» از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، با تودیع وثیقه آزاد شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷، «خداداد میری» پس از گذشت بیش از یک ماه با اتمام ...