احضار و تهدید یک کولبر کرد از سوی اطلاعات...

ماف نیوز: از سه روز پیش که تصویر «خضر عسگرزاده» کولبر کرد منتشر شده، خیلی‌از مردم عادی با او تماس گرفته‌اند تا برای عفونت دندان و جراحی صورتش به او کمک کنند اما هنگ مرزی کارت رفت و آمدش را از او گرفته است. خضر عسگرزاده پیرمردهفتاد ساله‌ پیرانشهری است ...