خلیل کریمی با پایان محکومیت از زندان سنندج آزاد شد...

ماف نیوز: خلیل کریمی فعال کارگری اهل سنندج، با احتساب دوران بازداشت قبل از صدور حکم و اتمام مدت محکومیت دو ماهه‌اش از زندان آزاد شد. او روز یکم مهرماه سال جاری جهت تحمل دو ماه حبس مرتبط با محکومیتش از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در ...