نهمین کولبر در روزهای گذشته قربانی شد...

  ماف نیوز: یک کولبر دیگر در اثر تعقیب و گریز از سوی نیروهای انتظامی دچار حادثه و جراحت شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز ۲ فروردین ماه سال ۱۳۹۶ خورشیدی یک کولبر کُرد به نام «مجید صمدی» از اهالی شهرستان سلماس در پی تعقیب و گریز از ...