خیرت پروازه با تودیع وثیقه از بازداشتگاه سپاه مریوان آزاد شد...

ماف نیوز: یک شهروند بازداشت‌شده‌ از اهالی شهرستان مریوان به نام خیرت پروازه پس از اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه سپاه پاسداران در این شهر آزاد شد. او روز ۱۹ خرداد پس از احضار به اطلاعات سپاه در این شهر بازداشت شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر ...