شتاو فاروقی آخرین دفاعیه‌ی خود را در دادگاه ارائه داد...

ماف نیوز: خانم «شتاو فاروقی» که هنگام بازگشت از ترکیه با اتهامات مربوط به «گروههای سلفی» بازداشت شده بود، آخرین دفاعیه‌ی خود را ارائه داد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، شتاو فاروقی شهروند مریوانی در دادگاه انقلاب سنندج آخرین دفاعیه‌ی خود را ارائه داد. اتهام مطروحه علیه وی ...