صدور حکم دادگاه تجدیدنظر برای یک فعال مدنی در سنندج...

ماف نیوز: دادگاه تجدیدنظر در سنندج حکم پنج سال حبس تعلیقی یک فعال مدنی را عینا تایید کرد. وی با اتهاماتی از قبیل «تشویش اذهان عمومی» و «تبلیغ علیه نظام» محکوم شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، شعبه‌ی چهارم دادگاه تجدیدنظر سنندج ...