برگزاری جلسه‌ی دادگاه هفت زندانی اهل سنت همزمان با احضار یک ...

ماف نیوز: جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات هفت زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج به نام های انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، خسرو بشارت، ایوب کریمی و داود عبداللهی طی روزهای پایانی ماه گذشته در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. این هفت ...