دارا رحمانی از زندان دیزل‌آباد کرمانشاه آزاد شد...

ماف نیوز: یک زندانی سیاسی اهل جوانرود به نام دارا رحمانی از زندان دیزل‌آباد کرمانشاه آزاد شد. او تیرماه ۹۹ جهت تحمل حکم ۵ سال حبس تعزیری بازداشت و به زندان دیزل‌آباد منتقل شد. این شهروند سال ۹۰ بازداشت و دو ماه را در بازجویی به سر برده و سپس ...

دارا رحمانی از زندان دیزل‌آباد کرمانشاه به مرخصی اعزام شد...

ماف نیوز: یک زندانی سیاسی اهل جوانرود به نام دارا رحمانی به دلیل شیوع ویروس کرونا از زندان دیزل‌آباد کرمانشاه به مرخصی اعزام شد. او تیرماه ۹۹ جهت تحمل حکم ۵ سال حبس تعزیری بازداشت و به زندان دیزل‌آباد منتقل شد. این شهروند سال ۹۰ بازداشت و دو ماه را ...

بازداشت و انتقال یک شهروند اهل جوانرود به زندان دیزل‌آباد جه...

ماف نیوز: یک شهروند اهل جوانرود به نام دارا رحمانی جهت تحمل حکم ۵ سال حبس تعزیری بازداشت و به زندان دیزل‌آباد منتقل شد. این شهروند سال ۹۰ بازداشت و دو ماه را در بازجویی به سر برده و سپس با تودیع وثیقه آزاد شده بود. نهایتا سال ۹۴ به ...