چهار زندانی سیاسی از زندان مرکزی سنندج آزاد شدند...

ماف نیوز: چهار زندانی سیاسی به نامهای شاهو اسکویی، همایون بهمنی، داوود احمدی و حیدر ساعدی از زندان مرکزی سنندج آزاد شدند. این افراد با اتهاماتی مرتبط با احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی به حبس تعزیری محکوم شده بودند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، اخیرا "داوود احمدی" و ...

آزادی پنج فعال مدنی بازداشت‌شده در سنندج همزمان با ادامه‌ی ب...

ماف نیوز: ادریس منبری، ریبوار منبری، صلاح ساعدی، داوود احمدی و هاوژین سرمستی از فعالین مدنی شهرستان سنندج پس از اتمام مراحل بازجویی با تودیع وثیقه آزاد شدند. همزمان یک فعال مدنی بازداشت‌شده‌ی دیگر به نام زهرا محمدی همچنان در بازداشت بسر می‌برد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ...