بیش از ۲۰۰ دستفروش سنندجی خواهانِ ابقای شغل خود شدند...

ماف نیوز: دستفروشان سنندجی در نشستی اعتراض خود را به طرح‌های جمع‌آوری شهرداری نشان داده و خواستار توجه مسئولان به اوضاع بد اشتغال شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از ایلنا، بیکاری و فقر، مشاغل غیررسمی و اشتغال را افزایش می‌دهد. این دقیقاً یک رابطه‌ی علت ...