محکومیت هشت متهم سیاسی در شهرهای مختلف به ۱۶ سال و هفت ماه ح...

ماف نیوز: یک شهروند از اهالی کرمانشاه با اتهامات سیاسی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده و چهار شهروند هم در بوکان مجموعا به ۳ سال و هفت ماه حبس محکوم شدند. همزمان دو شهروند در پاوه هرکدام به سه سال حبس تعلیقی، شش ماه حبس تعزیری و ۷۴ ...