سنندج؛ دلیر شاه‌محمدی با تودیع وثیقه آزاد شد...

ماف نیوز: دلیر شاه محمدی شهروند بازداشتی اهل دیواندره با تودیع وثیقه از یکی از بازداشتگاههای امنیتی در سنندج آزاد شد. آقای شاه محمدی در تاریخ ۳ تیرماه امسال، توسط نیروهای امنیتی در دیواندره بازداشت و پس از مدتی جهت بازجویی به بازداشتگاهی امنیتی در سنندج منتقل شده بود. به گزارش ...

انتقال دلیر شاه محمدی به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در سنند...

ماف نیوز: دلیر شاه محمدی شهروند بازداشتی اهل دیواندره به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در سنندج منتقل شد. وی روز پنجشنبه ۳ تیرماه، توسط نیروهای امنیتی در دیواندره بازداشت شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، یک شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل شهرستان دیواندره به نام "دلیر شاه محمدی" جهت ...

بازداشت یک شهروند اهل دیواندره از سوی نیروهای امنیتی...

ماف نیوز: دلیر شاه‌محمدی شهروند اهل شهرستان دیواندره از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارس مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۳ تیرماه ۱۴۰۰، یک شهروند به نام “دلیر شاه محمدی” از سوی نیروهای امنیتی در محل سکونتش در شهرستان دیواندره بازداشت شد. علیرغم ...