آزادی یک شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل پیرانشهر با تودیع وثیقه...

ماف نیوز: یک شهروند بازداشت‌شده از اهالی شهرستان پیرانشهر به نام دیاکو تارا پس از اتمام مراحل بازجویی با تودیع وثیقه آزاد شد. او روز ۲۲ تیرماه به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام بازداشت شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز ۲ مرداد ...

انتقال یک بازداشتی به زندان نقده همزمان با بازداشت دو شهروند...

ماف نیوز: یک شهروند بازداشت‌شده از اهالی شهرستان پیرانشهر به نام عمر خاگزاد از یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه به زندان نقده منتقل شد. همزمان دو شهروند به نامهای دیاکو تارا در پیرانشهر و عثمان روستا در میرآباد سردشت از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند. به گزارش مرکز دموکراسی و ...