آزادی مشروط یک زندانی سیاسی از زندان دیز‌ل‌آباد کرمانشاه...

ماف نیوز: یک زندانی سیاسی از اهالی استان کرمانشاه، پس از سپری‌کردن نه سال از محکومیت پانزده ساله‌ی خود به صورت مشروط از زندان دیز‌ل‌آباد آزاد شد. او روز ۱۵ بهمن‌ماه ۹۰ بازداشت و با اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام به ...