خطر دیپورت یک فعال سیاسی از دانمارک به ایران...

ماف نیوز: یک فعال سیاسی از اهالی شهرستان سرپل‌ذهاب استان کرمانشاه که به کشور دانمارک پناهنده شده بود، پس از رد درخواست پناهندگی‌اش با خطر دیپورت به ایران مواجه شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، یک فعال سیاسی به نام «کریم محمدی» ٥٣ ساله با حکم قضایی و ...

احتمال بازگرداندن یک فعال سیاسی از نروژ...

ماف نیوز: یک فعال سیاسی بعد از رد درخواست پناهندگی‌اش در کشور نروژ، بازگردانده خواهد شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، «انور محمدی» فرزند صالح متولد سال ۱۳۵۷ از اهالی روستای دادانه کمانگر مریوان، بعد از رد درخواست پناهندگی‌اش در کشور نروژ قرار است دو هفته‌ی دیگر ...