یک کولبر در مرزهای ارومیه کشته شد

ماف نیوز: یک کولبر دیگر در اطراف شهرستان ارومیه در پی شلیک نیروهای مرزبانی، جان خود را از دست داد. این نوزدهمین کولبری است که از اول مهر تاکنون در مناطق مرزی قربانی می‌شود‌. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی در منطقه‌ی مرگور ارومیه در ...