کردستان؛ احضار و بازجویی از چند شهروند در آستانه‌ی روز جهانی...

ماف نیوز: در آستانه‌ی روز جهانی کارگر، ستاد خبری اداره‌ی اطلاعات و سپاه پاسداران در سنندج چند تن از فعالین کارگری را از طریق احضار تلفنی، تهدید و بازجویی، از برگزاری هرگونه مراسم غیردولتی در این روز برحذر داشتند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، "عدنان فتحی" فعال مدنی ...