اعتصاب کامیونداران در ایران و افزایش نرخ ها...

  ماف نیوز: بیش از ۳ هزار راننده کامیون از روز ۱۸ فروردین ماه در ایران اعتصاب کرده اند.    به گزارش ماف نیوز، این رانندگان در اعتراض به انتظار طولانی برای حمل بار و میزان مالیات‌ اعتصاب کرده‌ و مدیرکل سازمان حمل و نقل و پایانه‌های هرمزگان هم در واکنش به اعتراض ...