حسن براتی با بخشش باقیمانده‌ی حبس از زندان ارومیه آزاد شد...

ماف نیوز: حسن (رحمان) براتی با بخشش باقیمانده‌ی حبس از زندان ارومیه آزاد شد. او از بابت اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته حسن (رحمان) براتی زندانی سیاسی، با ...