آزادی موقت سه شهروند بازداشتی از یکی از بازداشتگاه‌‌های امنی...

ماف نیوز: سه شهروند بازداشتی اهل شهرستان پیرانشهر به نامهای رحمان دریازی، طه آتش‌افراز و پشتیوان نبی‌زرگتن با تودیع وثیقه آزاد شدند. این افراد به صورت جداگانه در بهمن‌ماه و دی‌ماه سال جاری به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام بازداشت شده بودند. به گزارش مرکز دموکراسی و ...

یک شهروند اهل پیرانشهر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد...

ماف نیوز: یک شهروند اهل شهرستان پیرانشهر به نام رحمان دریازی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز سه‌شنبه ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۹، یک شهروند اهل روستای پسوه از توابع شهرستان پیرانشهر به نام "رحمان دریازی" از سوی نیروهای ...