گزارشی از اعتصاب غذای پنج زندانی در زندانهای ارومیه و کرمانش...

ماف نیوز: مصطفی سبزی و قادر سلیمی، رحمی تورگوت، بشیر پیرماوانه چهار زندانی سیاسی-امنیتی در زندان ارومیه و امید خاکی زندانی عقیدتی در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه دست به اعتصاب غذا زده‌اند. این پنج زندانی که اتهامات و محکومیتهای متفاوتی دارند، با طرح مطالبات جداگانه‌ای که عموما در مورد استیفای حقوق ...