رحمان تابش و رحیم رفعتی با پایان مرخصی به زندان نقده بازگشتن...

ماف نیوز: رحمان تابش و رحیم رفعتی زندانیان سیاسی اهل شهرستان اشنویه با پایان مرخصی جهت ادامه‌ی حبس به زندان نقده بازگشتند. هر کدام از این افراد به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام به ٣ سال و ٧ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند و از اسفندماه ...

دادگاه تجدیدنظر؛ محکومیت دو شهروند اهل اشنویه به ۸۶ ماه حبس ...

ماف نیوز: محکومیت دو متهم سیاسی از اهالی اشنویه به نامهای رحیم رفعتی و رحمان تابش در دادگاه تجدیدنظر در ارومیه عینا تایید شد. این افراد پیشتر هرکدام به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام به ٣ سال و ٧ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند. به گزارش ...

محکومیت یک شهروند اهل اشنویه به ٣ سال و ٧ ماه حبس تعزیری...

ماف نیوز: یک متهم سیاسی از اهالی اشنویه به نام رحیم رفعتی به ٣ سال و ٧ ماه حبس تعزیری محکوم شد. او روز ۱۵ تیرماه با اتهاماتی مرتبط با یکی از احزاب کرد مخالف نظام بازداشت و مهرماه با تودیع وثیقه از یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه آزاد ...

آزادی یک شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل اشنویه با تودیع وثیقه...

ماف نیوز: یک شهروند بازداشت‌شده از اهالی اشنویه به نام رحیم رفعتی با تودیع وثیقه از یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه آزاد شد. او روز ۱۵ تیرماه با اتهاماتی مرتبط با یکی از احزاب کرد مخالف نظام بازداشت و سپس جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌‌های امنیتی در ارومیه ...

انتقال هشت شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل اشنویه به بازداشتگاههای ...

ماف نیوز: هشت شهروند بازداشت‌شده از اهالی اشنویه جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه منتقل شده‌اند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، هشت شهروند بازداشت‌شده از اهالی اشنویه به نام‌های "ابوبکر عبدی"، "بهروز بایزیدی"، "کیوان شوانی"، "اسکندر سیدمحمدپور"، "ابوبکر بلال"، "رحیم رفعتی"، “رحمان تابش” و “سعید ...

بازداشت دست‌کم ۱۳ شهروند کرد در شهرهای مختلف...

ماف نیوز: طی روزهای گذشته دست‌کم سیزده شهروند در شهرهای اشنویه، جوانرود، بوکان و مهاباد به اتهامات نامشخصی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز دوشنبه ۱۶ تیرماه ۱۳۹۹، سه شهروند به نام‌های "ابوبکر عبدی" ٢٣ ساله فرزند ...