یک زندانی متهم به قتل عمد در زندان نقده اعدام شد...

ماف نیوز: یک زندانی متهم به قتل عمد به نام رحیم یوسفی در زندان نقده اعدام شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، سحرگاه روز چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹، حکم اعدام یک زندانی متهم به قتل عمد به نام "رحیم یوسفی" اهل پیرانشهر در زندان نقده اجرا شد. [caption id="attachment_30858" ...