زخمی‌شدن چهار شهروند در مناطق مرزی در پی شلیک نیروهای سپاه پ...

ماف نیوز: چهار تن شامل سه کولبر و یک کاسبکار (تاجر مرزی) در شهرستانهای مرزی سردشت، اورامان و پیرانشهر در اثر شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران زخمی شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، یک کولبر به نام "محمد آوازه" از اهالی سردشت در نقطه‌ی صفر مرزی "قندول" از ...