رستم ارکیا با پایان مرخصی به زندان یزد بازگشت...

ماف نیوز: رستم ارکیا زندانی سیاسی اهل ماکو با پایان مرخصی به زندان یزد بازگشت. او خردادماه به مرخصی اعزام شده بود. این شهروند روز ۱۱ دی‌ماه ۸۵ بازداشت و نهایتا به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کرد به ۲۰ سال حبس و تبعید به زندان ...

رستم ارکیا با پایان مرخصی به زندان یزد بازگشت...

ماف نیوز: رستم ارکیا زندانی سیاسی اهل ماکو با پایان مرخصی به زندان یزد بازگشت. او اوایل بهمن به مرخصی اعزام شده بود. این شهروند روز ۱۱ دی‌ماه ۸۵ بازداشت و نهایتا به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کرد به ۲۰ سال حبس و تبعید به ...

رستم ارکیا از زندان یزد به مرخصی اعزام شد...

ماف نیوز: رستم ارکیا زندانی سیاسی اهل ماکو که مدت محکومیت خود را در زندان یزد سپری می‌کند، به مرخصی اعزام شد. این شهروند روز ۱۱ دی‌ماه ۸۵ بازداشت و نهایتا به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کرد به ۲۰ سال حبس و تبعید به زندان ...

لغو زندان رای باز رستم ارکیا و تبدیل مجدد آن به زندان بسته...

ماف نیوز: رستم ارکیا زندانی سیاسی اهل ماکو که مدت محکومیت خود را در زندان یزد سپری می‌کند، به دلایل نامعلومی مجددا با لغو رای باز، به زندان بسته منتقل شد. او اوایل خرداد ۹۹ به مرخصی اعزام شده و تیرماه مجددا به زندان بازگشته بود. این شهروند روز ۱۱ ...

رستم ارکیا با پایان مرخصی به زندان یزد بازگشت...

ماف نیوز: رستم ارکیا زندانی سیاسی اهل ماکو، با پایان مرخصی به زندان یزد بازگشت. او اوایل خرداد ۹۹ به مرخصی اعزام شده بود. این شهروند روز ۱۱ دی‌ماه ۸۵ بازداشت و نهایتا به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کرد به ۲۰ سال حبس و تبعید ...

رستم ارکیا از زندان یزد به مرخصی اعزام شد...

ماف نیوز: رستم ارکیا زندانی سیاسی اهل ماکو، از زندان یزد به مرخصی اعزام شد. او روز 11 دی‌ماه 85 بازداشت و نهایتا به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کرد به 20 سال حبس و تبعید به زندان یزد محکوم شد. این زندانی سیاسی در سال ...