پرونده‌ی ماموستا رسول حمزه‌پور به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده...

ماف نیوز: پرونده‌ی ماموستا رسول حمزه پور، روحانی اهل پیرانشهر به دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت ارجاع داده شد. وی اواخر اسفند سال گذشته توسط دادگاه ویژه روحانیت ارومیه به سه سال حبس تعزیری محکوم شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ماموستا "رسول حمزه پور" روحانی اهل پیرانشهر ...