یک کولبر دیگر در مرزهای سردشت زخمی شد...

ماف نیوز: یک کولبر دیگر در مناطق مرزی سردشت از سوی نیروهای مرزبانی زخمی شد. این دوازدهمین کولبر است که طی مهرماه ۹۷ کشته و یا زخمی می‌شود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، گروهی از کولبران‌ در دهستان بریاجی سردشت از سوی نیروهای مرزبانی مورد هجوم قرار ...