رسول عبدالله نژاد جهت بازجویی به ارومیه منتقل شد...

ماف نیوز: رسول عبدالله نژاد شهروند بازداشتی اهل پیرانشهر جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه منتقل شد. او روز ۶ اردیبهشت در پیرانشهر بازداشت شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته یک شهروند بازداشتی اهل شهرستان پیرانشهر به نام "رسول عبدالله‌نژاد" جهت ...