کشته و زخمی‌شدن پنج کولبر در مناطق مرزی پیرانشهر در پی شلیک ...

ماف نیوز: شلیک مستقیم و بدون ضابطه‌ی نیروهای سپاه پاسداران به سوی کولبران در مناطق مرزی شهرستان پیرانشهر، زخمی‌شدن چهار کولبر و کشته‌شدن یک تن دیگر را در پی داشت. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸، در پی شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران در ...