تهدید دانشجویان از سوی وزارت اطلاعات در ارومیه...

ماف نیوز: بعد از برگزاری یک نشست دانشجویی علیرغم انتشار اطلاعیه‌ی فرمانداری ارومیه در رابطه با تکذیب صدور مجوز برای تجمع در این شهر، دست کم دو تن از دانشجویان مورد تهدید قرار گرفتند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، اداره‌ی اطلاعات ارومیه دست کم دو دانشجو به نامهای ...