آزادی یک شهروند بازداشت‌شده در سنندج همزمان با بازداشت دو شه...

ماف نیوز: جمال گودرزی شهروند بازداشت‌شده از اهالی کامیاران با تودیع وثیقه آزاد شد. همزمان رضا احمدی از اهالی پیرانشهر جهت بازجویی به بازداشتگاه سپاه پاسداران در ارومیه منتقل شده است. در سنندج هم یک شهروند به نام گوران خدامرادی توسط نیروهای همین ارگان بازداشت شده است. به گزارش مرکز دموکراسی ...