بازداشت سه شهروند در کامیاران و سنندج از سوی نیروهای امنیتی...

ماف نیوز: دو شهروند دیگر در شهرستان کامیاران و یک تن هم در سنندج توسط نیروهای امنیتی به دلایل نامعلومی بازداشت شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از موکریان، روز چهارشنبه ١٢ دی‌ماه ۱۳۹۷، «فرهاد محمدی» وکیل دادگستری از سوی نیروهای امنیتی در سنندج بازداست و ...

بازداشت دو شهروند در کامیاران از سوی نیروهای وزارت اطلاعات...

ماف نیوز: نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات دو شهروند را در شهر کامیاران به دلایل نامشخصی بازداشت کردند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، «فاضل قیتاسی» و «رضا اسدی» در شهر کامیاران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به محل نامشخصی منتقل شدند. تلگرام ماف نیوز یک منبع مطلع در این رابطه ...

آزادی شش تن همزمان با ادامه‌ی بازداشت چند تن در شهرهای مختلف...

ماف نیوز: شش تن از افرادی که در پی اعتصاب و اعتراضات بازاریان در شهرهای بانه، جوانرود، مریوان و سقز بازداشت شده بودند، به صورت موقت آزاد شدند و همزمان دو شهروند در بانه و یک تن در سردشت بازداشت و جهت بازجویی بازداشتگاه‌های امنیتی منتقل شده‌اند. به گزارش مرکز دموکراسی ...

بازداشت دست‌کم ۷ نفر در پی اعتصاب بازاریان در شهرهای مختلف...

ماف نیوز: در پی اعتصاب و اعتراضات بازاریان در شهرهای بانه، جوانرود، مریوان و سقز دست کم هفت نفر بازداشت شدەاند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز سەشنبە ٢٨ فروردین ۱۳۹۷، یک شهروند جوانرودی به نام «ابوبکر محمدی» از سوی نیروهای ادارە‌ی اطلاعات این شهر بە اتهام تحریک ...