رضا امجدی فعال کارگری بازداشت شده در سنندج آزاد شد...

ماف نیوز: رضا امجدی فعال کارگری بازداشت شده در سنندج، پس از اتمام بازجوییها با تودیع وثیقه به صورت موقت آزاد شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، عصر روز یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸، "رضا امجدی" فعال کارگری از اهالی روستای حسن آباد از توابع دهستان آبیدر سنندج، پس ...