بازداشت دو شهروند اهل پیرانشهر و کامیاران از سوی نیروهای امن...

ماف نیوز: یک شهروند اهل پیرانشهر به نام رضا قربانی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. همزمان یک سرباز اهل کامیاران به نام زانکو قربانی در تبریز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۲۸ تیرماه ...